Albin geschiedenis

In het begin van de vorige eeuw, zo rond 1900 , begint de Zweed Erik Larsson (al op 16 jarige leeftijd) met het ontwerpen van verbrandingsmotoren. Eerst voor algemene (stationaire) toepassingen zoals waterpompen, later ook voor boten. Hij richt het bedrijf Albin Motor Componenta te Kristinneham op, in het zuiden van Zweden. Uiteindelijk ontstaat hier uit de Albin  boten fabriek. Albin groeit met name in de jaren ’70 uit tot internationale leverancier van boten en motoren, en weet deze positie jarenlang vast te houden.

Hieronder een beknopte chronologische ontwikkeling van Albin:

 • Aan het begin van de 20e eeuw is de verbrandingsmotor in opkomst.  Scandinavische landen lopen voorop in de ontwikkeling van de verbrandingsmotor (denk aan Penta, Albin, Archimedes, Solo, Marstal, Wickstrom, Fredrikstadt, etc.)
 • 1906: Erik Larsson ontwerpt de eerste Albin benzine bootmotor; de aanleiding voor het ontstaan van de Albin motorenfabriek Albin Motor Componenta (Co.) productie van (stationaire) motoren voor velerlei toepassingen.
 • 1956: Larsson Trade AB: verkoop van boten (geen eigen productie)
 • 1966: Het ontstaan van Albin Marin AB. Serie productie van Albin boten (eerst zeilboten  waaronder de beroemde Albin Vega, later ook motorkruisers) om daarmee de afzetmarkt van motoren te vergroten. De botenverkoop van Albin loopt zo goed dat Albin juist hiermee pas echt groot wordt.
 • 1969: Oprichting van 1e dochteronderneming Albin Nederland NV (onder leiding van Dhr. S. Joosten). Later volgen ook Engeland, Noorwegen en Duitsland. Albin groeit in de daaropvolgende jaren uit tot grootste botenfabriek van Europa!
 • 1973: Albin Marin AB wordt verkocht aan een Zweedse bierbrouwer (Pribo); geplande verhoging van productie en nieuwbouw grote fabriek.
 • 1980: Faillisement Albin Marin AB vanwege tegenvallende markt & verkeerd management.
 • 1980: Na faillissement van Albin Motor AB zet Albin Nederland NV de verkoop en onderdelenleverantie voort (Albin Motor Componenta bestaat dan nog).
 • 1981: Volvo Penta houdt nog enkele jaren de productie van de Albin O-11 & O-21 in stand en brengt deze uit onder de naam C-5 & C-10.
 • 1995:  Fors Marin AB neemt de onderdelenvoorraad van Albin Motor Componenta over. Dit bedrijf bestaat nu nog steeds onder de naam Albin Motor & Fashion Sweden AB.
 • 1996: Albin Nederland NV beeindigt zijn activiteiten; Dhr. Joosten en zijn vrouw gaan met pensioen.
 • Heden: Bijna alle Albin onderdelen worden weer geproduceerd in Zweden.

Het ontstaan van Albin Nederland NV in 1969 verklaart het grote aantal Albin motoren in Nederland. De meeste Albin motoren in Nederland de typen zijn die vanaf die tijd geproduceerd werden, te weten de O-series (benzine) en de AD-series (diesel). Soms kan het zijn dat een ander motor type voorkomt komt (O1, O2, AL1, AL2, AL22, AL23, O4). Dit zijn vaak  motoren die met de import van Scandinavische boten in Nederland gekomen. Albin Nederland NV heeft van 1968 t/m 1996 bestaan. Meer hierover vindt u hier.

In 1995 is de Albin onderdelenvoorraad en productie van Albin Motor Componenta overgenomen door Forsmarin Zweden, nu Albin Motor & Fashion Sweden AB. Dit bedrijf, wordt geleid door Stefan Ström en zijn vrouw Maud Maria en bestaat nu nog steeds. Dankzij hun inspanningen worden vandaag de dag nog nagenoeg alle motoronderdelen van de Albin benzine en dieselmotoren weer opnieuw geproduceerd volgens de originele blauwdrukken.

Rond 2008 ben ik, min of meer bij toeval, voor het eerst in contact gekomen met Albin, en vanaf 2011 ben ik me bedrijfsmatig bezig gaan houden met de Albin motoren. In Maart 2014 is de heer Joosten, de oprichter van Albin Nederland NV, samen met zijn vrouw en enkele leden van de Kring van Albin Motorbootvaarders (KVAM) op bezoek geweest in onze werkplaats. Een hele eer!

Overigens bestaat  Albin Components AB in Kristinnehamn  nog steeds als machinefabriek; dit bedrijf bevindt zich zelfs nog op dezelfde locatie als de voormalige Albin motorenfabriek, al worden er tegenwoordig andere producten dan vroeger gemaakt.