Brandstofsysteem (diesel)

Het brandstofsysteem van de Albin dieselmotoren AD-2 en AD-21 bestaat uit de opvoerpomp, brandstoffilter, brandstofinspuitpomp met regelateur, verstuivers en brandstofleidingen.

De opvoerpomp is van het membraam type en identiek voor zowel de Albin AD-2 en de AD-21. Op de Albin AD-2 zit de Simms P4717/1 inspuitpomp gemonteerd, en op de Albin AD-21 zit de Simms P4717/2 inspuitpomp gemonteerd. Ogenschijnlijk dezelfde pomp, maar de Albin AD-21 heeft een iets grotere inspuithoeveelheid en hoger maximaal toerental ten opzichte van de AD-2. Op zowel de Albin AD-2 als de AD-21 zitten Simms N1172A verstuivers gemonteerd, met een openingsdruk van 165bar.

Revisie van de brandstofinspuitpomp en verstuivers is specialisten werk en wordt normaal gesproken uitbesteed. Het is belangrijk dat, met name bij de Albin AD-2, het smeeroliepeil in de brandstofinspuitpomp van tijd tot tijd wordt gecontroleerd en bijgevuld. Gebeurt dit niet dan draait de pomp schraal of zelfs droog en dit kan leiden tot vergaande schade inwendig. Bij de Albin AD-21 wordt de brandstofinspuitpomp middels een drukleiding meegesmeerd vanuit het motorcarter.

Daarnaast is het van groot belang dat de brandstof vrij is van vuil en water. Een correct geïnstalleerd en goed onderhouden brandstofsysteem bestaat uit een schone tank, voorfilter met waterafscheider, en een fijn filter (deze zit al op de motor). In hedendaagse diesel brandstof zit een toenemend percentage biobrandstoffen, wat de standtijd van de brandstof niet bevordert. De standtijd is de tijd die de brandstof ongebruikt kan worden opgeslagen zonder te degraderen. Het kan nuttig zijn om additieven aan de brandstof toe te voegen welke de negatieve gevolgen van de hedendaagse brandstof tegengaan. Daarnaast is het goed om de tank zo vol mogelijk te houden wanneer er niet wordt gevaren, om condens vorming te minimaliseren.

Bij demontage van de brandstofinspuitpomp is het belangrijk dat er markeringen worden aangebracht op het pomptandwiel en het tussen tandwiel, teneinde de pomp weer correct op tijd te kunnen zetten. Nadat de inspuitpomp is gedemonteerd mag de motor niet meer worden gedraaid!