Carburateur

IMG_20150419_155419

IMG_20150424_101833

IMG_20150627_155337

IMG_20150207_144450

Solex 26 VBN revisie

Opvoerpomp

DSC03368

Op een Albin benzine motor zit origineel een bronzen of een aluminium Solex stijgstroom carburateur gemonteerd:

  • Solex 26 NV serie 906 /907 (brons met 2 schroeven)
  • Solex 26 VN serie 901 / 902 / 903 / 904 / 905 (brons met 4 schroeven)
  • Solex 26 VBN / VBN-2 (aluminium met 4 schroeven)
  • Solex 26 MVD (O-1, O-2, AL-23)
  • Solex 30 MOVD (O-411)
  • Solex 32 NV (O-411)

De carburateur wordt bij revisie volledig gedemonteerd en gereinigd door middel van glasparelen en ultrasoon reiniging.  De carburateurvoet wordt gevlakt en de speling op de gasklepspindel wordt geminimaliseerd door de lagerbussen te vervangen bij aluminium carburateurs danwel te verbussen bij bronzen carburateurs. Indien nodig worden ook de pasvlakken van de vlotterbak deling gevlakt. De vlotter wordt vervangen door een messing exemplaar welke bestand is tegen de hedendaagse benzine. De vlotterhoek en vlotterhoogte worden gesteld, het vlotterscharnier opnieuw vastgezet (26 VBN), en de juiste sproeier bezetting wordt in de carburateur gemonteerd. Let op, de bezetting verschilt per carburateur type en ook per motor type!

Na montage van een nieuwe messing vlotter is de  mechanische opvoerpomp (O-22, MB10a)  niet meer bruikbaar  tenzij er een benzinefilter met drukregelaar tussen pomp en carburateur wordt geplaatst. Hetzelfde geld voor een elektrische opvoerpomp, indien deze is geïnstalleerd. De maximaal toelaatbare pompdruk is maximaal 0.2bar wanneer er een messing vlotter is gemonteerd.

Er doen veel (spook)verhalen de ronde over het gebruik van hedendaagse benzinesoorten. Hieronder enige uitleg daarover. Onderstaande is slechts een persoonlijke opinie vanuit de praktijk.

1. Welke benzine moet ik gebruiken?
Voor Albin benzine motoren raden wij aan om de ‘premium’ benzine van de bekende merken te gebruiken (bijvoorbeeld Shell V-power). Over het algemeen kan worden gesteld dat deze benzine soorten – tot op heden – geen of minder bio-ethanol blijken te bevatten dan de gangbare E10 (voorheen Euro95) en E5 (voorheen Euro98). Vraag aan de pomp om informatie als niet duidelijk is welke benzine wordt aangeboden.

Technisch gezien volstaat E10/E5 benzine ook. Echter bevat  deze benzine tot maximaal 10%/5% bio-ethanol. Ethanol heeft een aantal nadelige gevolgen voor de carburateur en vaak ook de tank. Hieronder meer daar over.

2. Moet ik loodvervanger gebruiken?
Een Albin motor stamt uit de tijd dat gelode benzine de standaard was. Lood (tetraethyllood) in de benzine verhoogt het octaangetal en beschermt de klepzittingen tegen inslaan, er wordt een oxidelaagje op de zitting gevormd. Daarnaast voorziet het in de smering van de klepstelen en klepgeleiders. Omdat de klepzittingen van een Albin benzine motor direct in het – relatief zachte – gietijzer van het cilinderblok gefreesd zijn, is het gebruik van gelode benzine van positieve invloed op de levensduur van de kleppen en zittingen. Vandaag de dag is het gebruik van lood in benzine verboden.

Als alternatief is er zogenaamde loodvervanger op de markt. In vergelijking met lood beschermt loodvervanger slechts ten dele de klepzittingen tegen inslaan. Loodvervanger heeft niet de octaanverhogende functie van lood en ook niet de smerende functie (voor de klepstelen).
Daarnaast kent het gebruik van loodvervanger ook een groot nadeel: er vormt zich een afzetting op de klepstelen en klepgeleider, wat niet ten goede komt van de speling van de klepsteel in de geleider. Dit werkt kleppen die blijven hangen in de hand na verloop van tijd. Bovengenoemde verschijnselen zien we vaak terug bij demontage van Albin motoren die al jaren met loodvervanger varen.

Omdat de nadelen groter zijn dan de voordelen, en omdat een Albin een relatief laag belaste motor is en het aantal draaiuren op jaarbasis over het algemeen gering, raden we af om loodvervanger te gebruiken bij Albin benzine motoren. Zijn de klepzittingen al wel vervangen door hardstalen exemplaren (wij doen dit standaard bij revisie) dan is lood of loodvervanger in de benzine bij voorbaat al niet meer nodig.

Als alternatief voor de smerende werking van lood is zogenaamde ‘bovensmering‘ een bewezen middel: het mengen van een geringe hoeveelheid (1:100) smeerolie door de benzine. Dit heeft bij een Albin benzine motor geen merkbaar effect op de prestatie van de motor. Voor bovensmering kan het beste 2-takt olie gebruikt worden (‘gewone’ motor olie zal na verloop van tijd ontmengen en bezinken in de tank).

3. Ethanol in hedendaagse benzine: waarom en wat zijn de gevolgen?
Middels regelgeving vanuit de EU wordt door benzine producenten een steeds toenemend percentage bio-ethanol aan de benzine toegevoegd, om onder andere zo aan de gestelde CO2 uitstoot eisen te kunnen voldoen in de toekomst. Met name de vlotter in de Solex 26 carburateurs heeft te lijden van deze toevoeging aan de benzine, maar ook alle aluminium delen (26 VBN, opvoerpompen) worden aangetast door corrosie.

De vlotter in de carburateur van een Albin benzine motor is van een kunststofsoort die  onder invloed van ethanol week wordt.  Gevolg: de vlotter zet meer uit bij doorwarmen van de motor, en kan blijven hangen in de vlotterbak met als gevolg dat de benzinetoevoer afgesloten wordt.  Dit gebeurt met name als de motor gestopt wordt en kort daarna weer gestart wordt. Deze problemen komen vaak niet alleen, maar samen met andere problemen, zoals een dichtgeslibde koeling (motor en daarmee carburateur worden te warm), vervuilde carburateur, etc. Sinds medio 2014 verkopen wij messing vlotters als vervanging voor de originele kunststof vlotter, deze zijn door Albin Zweden ontwikkeld na een jarenlang testtraject.

Corrosie van aluminium delen als gevolg van ethanol in de benzine leid tot beschadiging en verstopping van de carburateur en indien aanwezig ook de brandstof opvoerpomp (O-22, MB10a). Corrosie van aluminium als gevolg van ethanol in de benzine is een proces wat versneld wordt door de aanwezigheid van water in de brandstof. Water in de brandstoftank als gevolg van condensvorming dient te worden beperkt door een correcte tankconstructie en het frequent aftappen van het water middels een waterafscheider. Daarnaast is ethanol hygroscopisch (dat wil zeggen, ethanol onttrekt waterdamp uit lucht). Dit is eveneens van negatieve invloed op de brandstofkwaliteit en corrosie van aluminium delen. Het residu van aluminium corrosie als gevolg van ethanol in de benzine is uitsluitend goed te verwijderen door middel van glasparelen, waarna de carburateur ultrasoon gereinigd wordt.

Ten slotte, de standtijd van benzine met daarin bio-ethanol is aanzienlijk korter dan bezine zonder bio-ethanol. De standtijd is de tijd die de brandstof ongebruikt kan worden opgeslagen zonder te degraderen; bij ethanol houdende benzines is dit minder dan 3 maanden.

4. Tips
Een aantal tips om zo goed mogelijk met de huidige benzine om te kunnen gaan:
1. Tank  premium benzine zonder ethanol, bijvoorbeeld V-power van Shell. Gebruik geen E10, en liever ook geen E5 tenzij zeker is dat daar geen ethanol in zit. De meest veilige keus is Aspen 4T (volledig synthetische benzine), maar dat is een prijzig alternatief.
2. Gebruik ‘bovensmering’  (meng een beetje 2-takt olie door de benzine in de verhouding 1:100).
3. Gebruik een additief wat de standtijd van benzine bevordert.
4. Zorg dat de tank vol is als er niet gevaren wordt; dit voorkomt condensvorming in de tank. Als er langer dan 3 maanden niet gevaren wordt is het juist weer beter om de tank volledig af te tappen.
5. Monteer een waterafscheider en tap deze regelmatig af. Zit hier vaak veel water in dan moet de oorzaak achterhaald worden.
6. Zorg dat het brandstoffilter schoon is en vervang deze jaarlijks of reinig deze als het een uitwasbaar filter element betreft.
7. Zorg dat de tank 100% schoon is en dat het afzuigpunt / aftap op het diepste punt zit. Is dit niet het geval, dan verzamelt zich vuil op de bodem in de loop der jaren en dit komt ooit een keer mee de leiding in.
8. Tap de carburateur en en tank af in de winter.

Om veiligheidsredenen is het van groot belang dat  met een benzine motor in een boot  de carburateur en ook de rest van het brandstofsysteem volledig lekvrij is!