Cilinderblok & kop

unnamed (1)

Albin6

unnamed

Albin2

Albin1

Eerst wordt beoordeeld of revisie van het cilinderblok nog mogelijk is. Soms zijn bijvoorbeeld de koelpoorten zover aangetast door corrosie, of  is de uitlaatpoort zover verbrand dat revisie van het blok niet meer verstandig of zelfs niet meer mogelijk is. Ook kan er vorstschade aan het blok zijn. Om dit goed vast te kunnen stellen is het belangrijk dat het blok volledig is ontdaan van vuil, verf en roest.

Voorafgaand aan revisie worden alle eventuele afgebroken bouten verwijderd en schroefdraden opgeschoond dan wel hersteld.

Ook worden afdichtingsvlakken welke aangetast zijn door corrosie of welke beschadigd zijn, opnieuw bewerkt (vlakfrezen) zodat deze weer een goede vlakafdichting kunnen vormen. Denk hierbij aan het spruitstuk, koelwaterinlaat, en koelmanteldeksel.

Cilinders
De cilinders worden opgeboord naar de maat van nieuwe overmaatse zuigers, of de cilindervoeringen worden voorzien van nieuwe voeringen (bussen) waarbij standaard zuigers worden gebruikt. Soms kunnen de oude zuigers worden hergebruikt, dit wordt beoordeeld na opmeten van de zuiger diameter (het ‘hemd’) en de speling in de zuigerveer groeven. Indien het blok is gevlakt, worden ook de zuigers afgedraaid. Na het boren worden de cilinderwanden gehoond om zo een optimaal smeerpatroon en inloopgedrag te verkrijgen. Er worden altijd nieuwe zuigerveren worden gemonteerd en de slotspeling van de zuigerveren wordt afgesteld met een speciaal daarvoor gemaakte slijpmachine.

    Vaak wordt gedacht dat wanneer men alleen de zuigerveren vervangt en ‘even een hoontje’ door  de cilindervoeringen haalt, het zuigerwerk van de motor weer ‘gereviseerd’ is. Niets is minder waar: nieuwe veren in een oude cilindervoering is zinloos. Het zijn namelijk niet alleen de zuigerveren die slijten, maar ook de cilinderwand; het gaat uiteindelijk om de juiste speling.

Kleprevisie (Albin benzine motoren)
De Albin benzine motoren en ook de Volvo Penta MB10a zijn zij-klep motoren met onderliggende nokkenas. Om de motor zonder problemen op ongelode benzine te kunnen laten lopen worden hardstalen ringen ingeperst ter plaatse van de uitlaatklepzittingen. De nieuwe klepzittingen worden daarna in het blok  bewerkt en de nieuwe klep en zitting worden machinaal op elkaar ingeslepen. Ingeslagen klepstoters worden gevlakt, en de klepstoters en nokkenas worden nauwkeurig geïnspecteerd op overmatige slijtage. De klepspeling wordt eenmalig gesteld door de klepstelen  af te slijpen met een speciaal hiervoor gemaakte slijpmachine. De veerdruk van de klepveren wordt gecontroleerd en indien nodig worden de klepveren vervangen.

Kleprevisie (Albin diesel motoren)
De Albin diesel motoren zijn kop-klep motoren met onderliggende nokkenas. Door middel van de nokvolgers, stoterstangen en de tuimelaars bovenop de cilinderkop worden de kleppen bediend. Bij kleprevisie worden de kleppen en geleiders vervangen, de klepzittingen worden opnieuw ingefreesd, en de klepsteel afdichtingen op de inlaatkleppen worden vervangen. Het kan soms nodig zijn om ook de klepveren te vervangen. Vaak wordt bij een klep revisie ook direct de cilinderkop mee gevlakt (we spreken dan van een cilinderkop revisie). Na het opnieuw monteren van de cilinderkop op de motor, moet de klepspeling worden afgesteld volgens de handleiding. De klepspeling moet regelmatig worden gecontroleerd en opnieuw worden afgesteld, waarbij de controlefrequentie afhangt van het aantal draaiuren van de motor.

Cilinderkop en blok vlakken
De cilinderkop wordt gevlakt indien nodig. Hetzelfde geldt voor het cilinderblok. Wanneer de cilinders zijn verbust wordt het blok altijd (minimaal) gevlakt. Op deze manier wordt een optimale afdichting van de cilinderkop gegarandeerd en oneffenheden uit de weg geruimd.  De cilinderkop wordt weer terug gemonteerd met nieuwe tapeinden en moeren.

Drijfstangen
De pistonpen lagers in de drijfstangen worden gemonteerd en op maat gehoond. Ook worden de grondboringen van de drijfstanglagers gecontroleerd op rondheid en zo nodig hersteld.

Krukas
Van de krukas worden zowel de hoofd- als de big end tappen opgemeten. Wanneer de gemeten waarde binnen slijtage toleranties valt, kan worden volstaan met het monteren van nieuwe standaardmaat lagers. Is dat niet het geval, dan worden de  krukastappen zuiver ondermaats zuiver geslepen. Nieuwe hoofdlagers en big-end lagerschalen worden daarna gemonteerd.

Montage
Alle delen worden weer met de juiste gereedschappen en volgens voorschrift gemonteerd. Bij montage worden altijd nieuwe pakkingen en afdichtingen gebruikt.