Keerkoppeling

Op de Albin benzine en dieselmotoren zijn verschillende typen keerkoppelingen uitgevoerd. Allemaal zijn ze geïntegreerd in het motorontwerp en specifiek voor één of meerdere type Albin motoren ontworpen. Naast de Albin keerkoppelingen reviseren wij ook de Volvo Penta keerkoppelingen van het type MS(B) en type RB. De MS koppeling komt onder andere voor op de Volvo Penta MB10a benzinemotor en (weliswaar met een ander aanbouwhuis, en meestal met aangehangen reductiekast) ook op diverse Volvo Penta dieselmotoren (MD1/2/3B, MD6/7, MD17C).

IMG_20150515_120059

IMG_20150525_121159

Keerkoppelingen Albin O-11, O-21, AL-23, O-41, O-411 & AD-2
Op de Albin O-11, O-21, AL-23, O-41, O-411 en AD-2 zit een oliebad gesmeerde remband / platenkoppeling met een 1:1 overbrenging. De keerkoppelingen van de Albin AL-23, O-41, O-411 en AD-2 kunnen zijn uitgevoerd met aangehangen reductiekast, voor de Albin AL-23, O-41 en O-411 is de reductie verhouding 2 :1 of 3:1 en voor de AD-2 is de reductie verhouding 2:1 of 2,7 :1. Dit type keerkoppeling bestaat uit een planetair tandwielstelsel met conische tandwielen. Door middel van het aanspannen van een remband om het huis van het tandwielstelsel wordt de draairichting van de krukas omgekeerd, en kan men achteruit varen. Door middel van het aandrukken van een platenkoppeling wordt het gehele tandwielstelsel gekoppeld aan de krukas en kan men vooruit varen.

Dit type keerkoppeling kenmerkt zich door een grote bedienings pook aan de keerkoppeling, en een aanzienlijk schakelmoment. Daarnaast is het oliecarter en het keerkoppelingcarter van elkaar gescheiden, behalve bij de Albin AD-2; daar wordt de keerkoppeling met de motorolie gesmeerd. Een remband / platen keerkoppeling is niet geschikt voor éénhendel bediening door middel van trek-druk kabels, maar zijn relatief robuust (niet onkwetsbaar) en overleven over het algemeen – bij normaal gebruik – de levensduur van de motor.

Bij revisie wordt de keerkoppeling volledig gedemonteerd. Alle bewegende en slijtagegevoelige delen (koppelingsplaten, tandwielen, remband, remtrommel, bedieningshevels, schakelvork, schakelconus, druklager, etc.) worden geïnspecteerd op overmatige slijtage en zo nodig hersteld of vervangen. Zelden worden hiervoor nieuwe delen gebruikt, omdat de keerkoppeling een deel van de motor is wat bij normaal gebruik niet als eerste versleten is. Vaak volstaat het vervangen door ruil delen, welke over het algemeen voldoende op voorraad zijn.

Na inspectie en reparatie wordt de keerkoppeling weer aan de motor gemonteerd met nieuwe afdichtingen, en de koppeling wordt afgesteld. Dit laatste blijkt vaak een lastig karweitje te zijn, omdat de afstelling van de achteruit positie en de neutraal positie aan elkaar gerelateerd zijn. In de levensduur van de motor zal het meerdere keren nodig zijn om zowel de vooruit als de achteruit positie bij te stellen. De procedure hiervoor staat in het handboek beschreven.

De (de)montage handleiding voor de Albin O-11 / O-21 en de (de)montage handleiding voor de Albin AL23 / O-41 kunt u downloaden uit de documentatie bibliotheek. Let op, voor de Albin benzine motoren (O-series) het is belangrijk dat na demontage van de keerkoppeling de axiaal speling van de krukas opnieuw wordt afgesteld.

De instructie voor (de)montage van de keerkoppeling van de AD-2 staat beschreven in de AD-2 werkplaatshandleiding.

Let op: voor een correcte werking is het essentieel dat de keerkoppeling gesmeerd wordt met de voorgeschreven minerale SAE30 olie.

Keerkoppeling Albin O-22 & AD-21
Dit type keerkoppeling (FJB) kenmerkt zich door een compact ontwerp, en de keerkoppeling is geschikt voor éénhendel bediening middel van Morse kabels.  De koppeling wordt vanuit het motorcarter gesmeerd en heeft geen apart oliebad. De koppeling heeft een 1:1 overbrenging. Ook voor dit type keerkoppeling bestaat een aangehangen reductiekast (reductie 2:04 :1) welke meestal is uitgevoerd bij de AD-21.

Met name bij verkeerd gebruik of overbelasting kunnen bepaalde onderdelen in deze keerkoppeling beschadigd raken of versneld verslijten (vaak de stropveren en schakelplunjers). Het is van groot belang voor de levensduur van deze onderdelen dat het schakelen bij stationair toerental gebeurd, en niet bij hogere toerentallen.

Wanneer er schade of overmatige slijtage is ontstaan aan bovengenoemde onderdelen, dan kenmerkt zich dat vaak door het slippen van de vooruit of achteruit, of door tikken van de koppeling. Hiermee doorvaren is onverstandig, omdat dan verdere schade kan ontstaan aan andere onderdelen in de keerkoppeling. Bijstellen van dit type keerkoppeling is helaas niet mogelijk; de keerkoppeling dient te worden gedemonteerd en ter reparatie te worden aangeboden, inclusief de kleine veer en de commandeur.

Na demontage, inspectie en reparatie wordt de keerkoppeling weer gemonteerd met nieuwe afdichtingen en indien nodig andere nieuwe onderdelen. Bij de Albin O-22 wordt tevens de krukas axiaal speling gecontroleerd en indien nodig opnieuw afgesteld, alvorens de keerkoppeling te monteren.

Let op: voor een correcte werking is het essentieel dat de motor (en daarmee ook de keerkoppeling) gesmeerd wordt met de voorgeschreven minerale minerale SAE30 olie. De (de)montage handleiding en de troubleshouting guide voor de keerkoppeling van de Albin O-22 en AD-21 kunt u downloaden uit de documentatie bibliotheek.

Volvo Penta MS keerkoppeling
Op de Volvo Penta MB10a motor zit een MS-type (MonoShift, MS1) keerkoppeling met een 1:1 overbrenging. Volvo Penta heeft deze keerkoppeling ook op andere motoren toegepast en later verder doorontwikkeld (MS2). De MS conus keerkoppeling is een doordacht stukje techniek en compact ontworpen. Volvo Penta heeft op dit ontwerp lange tijd patentrecht gehad. Revisie van deze koppeling is een secuur karweitje en vergt de nodige ervaring. De MS reparatie manual is te vinden in de documentatie bibliotheek.

De MS keerkoppeling is geschikt voor éénhendel bediening door middel van Morse kabels. De koppeling wordt oliebad gesmeerd en heeft een eigen carter. Ook voor deze keerkoppeling bestaat een reductiekast (meestal toegepast bij Volvo Penta dieselmotoren). Bij een Volvo Penta MB10a hangt er meestal geen reductiekast aan de keerkoppeling.

Bij revisie wordt de keerkoppeling volledig gedemonteerd. Alle bewegende en slijtagegevoelige delen (primaire as, secundaire as, lagers, schakelconus en cups, commandeurmechanisme, etc.) worden geïnspecteerd en nagezien en gemeten op overmatige slijtage. Vaak is de borging op de secundaire as gebroken, dit kan komen door o.a. overbelasting op de schroefas (vuil of touw in de schroef bijvoorbeeld) of door overmatige slijtage, of door een combinatie van beiden. De keerkoppeling functioneert dan niet goed meer (slippen en / of ratelen). Wanneer de keerkoppeling slipt, verbrandt de smeerolie in de koppeling en wordt grijs van kleur. Bij een goed werkende koppeling is de olie blank, wat niet betekent dat deze niet jaarlijks vervangen hoeft te worden.

Na demontage, inspectie en reparatie wordt de keerkoppeling weer op de motor gemonteerd met nieuwe afdichtingen en indien nodig andere nieuwe onderdelen. Vaak is ook het rubberelement (torsiedemper) tussen de motor en keerkoppeling aan vervanging toe. Gedurende de levensduur van de MS koppeling kan het nodig zijn de veerdruk van het commandeur mechanisme bij te stellen (bij niet plotseling optredende, toenemende slip).

Let op: voor een correcte werking is het essentieel dat de keerkoppeling gesmeerd wordt met de voorgeschreven minerale 10W30 olie.

Volvo Penta RB keerkoppeling
Ondanks dat de Volvo Penta RB keerkoppeling niet op de Albin of Volvo Penta MB10a voorkomt (de RB koppeling zit op diverse Volvo Penta dieselmotoren), kunnen we deze wel reviseren en hebben we voor deze keerkoppeling ook diverse ruildelen op voorraad. De RB reparatie manual kunt u downloaden uit de documentatie bibliotheek.